שלבי הרשמה להגרלה

שלב 1 *

בדיקת זכאותכם והנפקת אישור זכאות / דירה בהנחה:
ההגרלה מיועדת לבעלי אישור זכאות בתוכנית "מחיר למשתכן / דירה בהנחה" במעמד חסר דירה.

לברור זכאותכם לחצו כאן.

שלב 2 *

ההרשמה מתבצעת באתר האינטרנט של הפרויקט באמצעות טופס מקוון, או באמצעות שליחה במייל של הטופס ההרשמה להורדה בעמוד טפסים להורדה

* יובהר כי נכון למועד ההגרלה אין דירות פנויות והזוכים יכנסו לרשימת המתנה

שלב 3 *

ככל שיתפנו דירות במחיר מופחת במהלך ה-18 החודשים הבאים, הדירות יוצעו עבור הזוכים בהגרלה, בהתאם לסדר הזכייה

* הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪, אשר ישולמו לחשבון החברה קודם למועד בחירת דירה או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה.

שים לב, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל בקשר עם שלבי הרישום והזכייה לבין נוהל ההגרלות, יגברו ההוראות הכתובות בנוהל ההגרלות, ט.ל.ח

  • שלב 1
  • שלב 2
  • שלב 3
  • שלב 4
לבירור ופרטים נוספים חייגו 9515*

*ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו.
**עורכת ההגרלה היא ליווינג נכסים 1 בע"מ. ניתן לקבל העתק מתקנון ההגרלה ברח' ארניה 32 ת"א במשרדי עורכת ההגרלה.
***בכפוף לנוהל ההגרלות, ט.ל.ח